Klauzula informacyjna

Informacja o ochronie danych osobowych

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119), dalej zwanego RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarema Akryl, ul. Rzeszowska 142, 36-060 Głogów Małopolski;
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z aplikacji, a także w celach marketingowych,
  na podstawie art.6 ust.1 lit.a, b i f RODO;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udostępnieniem do użytkowania Aplikacji. Dane przetwarzane
  na podstawie zgody będą przetwarzane przez czas funkcjonowania aplikacji lub do czasu wycofania przez Państwa zgody;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym w związku z obowiązującymi przepisami prawa, podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych,
  a także, jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, Państwa e-mail może być przekazany Partnerom marketingowym;
 5. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
 6. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi na czynności przetwarzania do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla korzystania z Aplikacji;
 9. Skorzystać z uprawnień wskazanych w pkt. 5 i 6 można wysyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora wskazany w pkt.1.